Akademia-Leona-Kozminskiego-luksus-jak-sprzedac

Akademia-Leona-Kozminskiego-luksus-jak-sprzedac

Ich posiadanie budzi powszechny podziw i szacunek. Owiane wyjątkowością są wyróżnikiem zamożności i dobrego gustu. Często określa się je jako zbytek, gdyż nie są konieczne do ludzkiej egzystencji, ale znacząco ją uprzyjemniają. O jakiej kategorii produktu czy usługi mowa? Z najwyższej półki – luksusowej. W Polsce widać obiecujące perspektywy rozwoju na rynku dóbr luksusowych. Aby na nim zaistnieć, trzeba jednak umieć zarządzać marką typu luxury. Wymaga to pomysłowości i wdrożenia unikatowej strategii działania, w ramach której zostaną umiejętnie wykorzystane odwołania do sfery pragnień i marzeń.

Leave a Reply